top of page

שירותים חקלאיים

בקום המושב סבא משה ז"ל היה מנהל "מפעל הטרקטורים" והיה אחראי על המיכון החקלאי של המושב השיתופי, שהיה אז בחיתוליו. לימים לימד סבא את חברי היאחזויות הנח"ל שנבנו כיצד לעבד את האדמה.

את הידע, הניסיון והאהבה למכונות החקלאיות באשר הן אנחנו קיבלנו מלידה.
כיום אנו מספקים שירותים חקלאיים בתחומי החקלאות השונים ומגיעים לכל חלקי הארץ. בין לקוחותינו חקלאיים פרטיים, גד"שים, קיבוצים ועוד... מהגליל ועד לנגב.
חלק מהשירותים החקלאיים שאנו מציעים: קציר תבואות,  עיבודים כבדים, גיזום ואחזקת מטעים, ניעור זיתים ושקדים כולל משטח ייבוש, ריסוס מכוון, ריסוס עשבייה, כיסוח, פינוי עג"ת, ריסוסי מפוח, ריסוס דגן ועוד.

שירותים חקלאיים משק פילצביץ.jpg
loader,gif
bottom of page